19 – “Μια κοινωνία μεγαλώνει όταν οι ηλικιωμένοι φυτεύουν δέντρα των οποίων η σκιά γνωρίζουν ότι δεν θα καθίσουν ποτέ.”

“Mia koinonía megalónei ótan oi ilikioménoi fytévoun déntra ton opoíon i skiá gnorízoun óti den tha kathísoun poté.”

“A society grows great when old men plant trees whose shade they know they will never sit in.”

– Greek Proverb [See Source Notes for translation information]

Quote Number: 725

Source: Attributed

Source Notes: This was translated using Google Translate, I have very limited knowledge of Greek and while I believe this is a good translation, I cannot fully guarantee its accuracy.

Also, I am recording all proverbs as attributed because there is little record of the origin of nearly all proverbs, and many of the ideas and concepts from proverbs are found in similar sayings in other languages and cultural traditions.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s