“Μια κοινωνία μεγαλώνει όταν οι ηλικιωμένοι φυτεύουν δέντρα των οποίων η σκιά γνωρίζουν ότι δεν θα καθίσουν ποτέ.”

“Mia koinonía megalónei ótan oi ilikioménoi fytévoun déntra ton opoíon i skiá gnorízoun óti den tha kathísoun poté.”

“A society grows great when old men plant trees whose shade they know they will never sit in.”

– Greek Proverb [See Source Notes for translation information]

Quote Number: 725

Source: None

Source Notes: This was translated using Google Translate, I have very limited knowledge of Greek and while I believe this is a good translation, I cannot fully guarantee its accuracy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s